18 May 2008

Mencari Rahim

Bingar itu kudengar
di pasar fikir
kupuang ke lading makna
menyemai wangi masa lalu

kupulang semual ke teratak peribadi
mencari rahim.

Kota Kinabalu,
20 Februari 2003.